زمینه های تعامل مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان البرز با انجمن های صنفی آموزشگاههای آزاد

در راستای حمایت از بخش غیر دولتی و تقویت آموزشگاههای آزاد استان و توسعه تعاملات مربوطه ، دومین نشست مشترک روسای مراکز، کانون و انجمن های صنفی  در سالن جلسات اداره کل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز؛ در این نشست تقی غیاثی تبار مدیرکل ضمن خیر مقدم به حاضرین، بر مدیریت مناسب دوره های آموزشی در کارگاههای موازی با آموزشگاههای آزاد استان و انعقاد تفاهم نامه با انجمن های صنفی مربوطه جهت توزیع دوره های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار به صورت تکمیلی در بخش دولتی با رویکرد تقویت آموزشگاههای آزاد تأکید کرد.

اختصاص بخشی از ظرفیت دوره های آموزشی تکمیلی به آموزشگاههای آزاد در صورت تفاهم و عدم دریافت هزینه مازاد توسط انجمن مربوطه و رعایت عدالت آموزشی با معرفی نامه انجمن صنفی، طراحی و برگزاری دوره های آموزشی با رویکرد تکمیل دوره های آموزشگاههای آزاد و در قالب تفاهم با انجمن صنفی مربوطه در قالب طرح مهارت آموزی ویژه برای مهارت آموختگان آموزشگاههای آزاد ،طراحی برنامه مسیر مهارتی در رشته های مختلف به صورت مشترک با انجمنهای صنفی با رویکرد اشتغال محوری در سه مسیر استخدام محور، خود اشتغالی و کارآفرینی ، برگزاری نمایشگاه فروش محصولات به صورت مشترک با انجمنهای صنفی با رعایت ضوابط و مقررات ، بازدید مهارت آموزان آموزشگاههای آزاد استان در قالب تور مهارتی از کارگاههای آموزشی مرکز، طراحی و برگزاری مسابقات مهارتی آزاد و اشتغال محور به صورت مشترک با حمایت انجمن صنفی مربوطه در سطح استانی و همکاری و مشارکت انجمنها و آموزشگاههای آزاد استان در اجرای دوره های مهارتی یا جذب افراد آسیب پذیر به عنوانخیرین مهارتی از مهمترین مباحثی بود که در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز در پایان با اشاره به اهمیت محوری پروژه اشتغالزایی مهارت محور در رفع معضل بیکاری و فقرمهارتی و همچنین ایجاد اشتغال پایدار، به تشریح کلیات اجرایی پروژه ، مراحل طراحی و فرآیند عملیاتی شدن آن پرداخت و از روسای مراکز و انجمنها خواستارتبیین و تشریح پروژه برای همکاران، تعیین و شناسایی کارگاهها و آموزشگاههای قابل مشارکت در اجرای پروژه و برنامه ریزی جامع و کامل جهت اجرایی شدن این پروژه شد.