,

مهارت آموزی بیش از ۴۰ هزار نفر البرزی در ۹ ماهه نخست سالجاری

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز؛ ۴۰هزار و ۳۱۲ نفر از مردم استان البرز در ۹ ماهه نخست سالجاری از آموزشهای مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بهره مند شدند.

تقی غیاثی تبار مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز با اعلام این خبر افزود : این آموزشها در راستای توانمندسازی اقشار مختلف استان، تربیت نیروی انسانی کارآمد و متخصص و رفع معضل بیکاری صورت گرفته که از این مقدار، ۱۶هزار و ۲۱۰ نفر در بخش دولتی و ۲۴هزار و ۱۰۲ نفر در بخش آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای تحت نظارت این اداره کل بوده است.

وی تصریح کرد: آموزشهای بخش دولتی در مراکز ثابت به مقدار ۸هزار و ۱۰۳ نفر دوره ، سیار شهری یکهزار و ۲۵۹ نفر دوره ، سکونتگاه غیر رسمی ۵۱۶ نفر دوره ، روستا ۶۱۳ نفر دوره، پادگان ۹۰۵ نفر دوره ، زندان یکهزار و ۳۶۵ نفر دوره، عشایر ۳۳ نفر دوره ، صنایع – ضمن کار یکهزار و ۴۵۶ نفر دوره ، صنایع – اصناف ۵۹ نفر دوره ، صنایع – جوار کارگاهی ۵۰۹ نفر دوره ، مراکز درمانی تحت پوشش بهزیستی ۳۳۷ نفر دوره ، مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی ۴۲۷ نفر دوره و مهارت آموزی در محیط کار واقعی ۶۲۸ نفر دوره اجرا شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز در تشریح عملکرد آموزشی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای استان  افزود: در خوشه های صنعت، خدمات، فرهنگ و هنر و کشاورزی، ۲۴هزار و ۱۰۲ نفر از آموزشهای مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در این مدت بهره مند شده اند.